Poligrodzianie – młodzież w działaniu

W ramach zadania przewidziano działania, które z jednej strony zwiększą zaangażowanie młodzieży w życie publiczne, podniosą ich kompetencje artystyczne i sprostają ich ambicjom, z drugiej zbudują wokół młodzieży grupę odbiorców skłonnych pomóc młodzieży w realizacji misji.


W zadaniu przewidziano realizację obozów treningowych i warsztatów mistrzowskich, udział w targach branżowych, nabory do grup artystycznych, realizację dwóch autorskich utworów
muzycznych, kampanii informacyjnych w internecie.


Działania nakierowane są na zwiększenie widoczności działań beneficjenta, budowanie renomy i marki, co w dłuższej perspektywie przyczynić ma się do polepszenia sytuacji finansowej izaspokojenia popytu na folklor wśród społeczności lokalnej.

Mecenas Strategiczny

Mecenas

Partner

Partner Kreatywny

Partner Techniczny

ZTL Poligrodzianie
Skip to content