4 pory folkloruZgodnie z badaniem NCK z grudnia 2021 roku wzrósł odsetek osób wskazujących na potrzebę doświadczenia czegoś wyjątkowego, jako motywacji do uczestnictwa w kulturze. Przy współpracy z czterema instytucjami kultury powstało zadanie “4 pory folkloru” odpowiadające tym potrzebom i prezentujące spektakle plenerowe:

  • “obrzęd dożynkowy z Szamotuł” w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego
    w Szreniawie;
  • noworoczny “korowód dziadów” w Bramie Poznania ICHOT;
  • “zwyczaje wiosenne na Górnym Śląsku” w Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu
    Wiejskiego w Jaraczu;
  • “Bioły Jon – obchody św. Jana Chrzciciela” w Ostrowie Lednickim;
    dotyczące zwyczajów dorocznych.

Udział organizacji pozarządowych w rynku usług społecznych w obszarze kultury to zaledwie 2,9%.
Celem zadania jest zwrócenie uwagi na występujące nierówności oraz próba przeciwdziałania im.Mecenas Strategiczny

Mecenas

Partner

Partner Kreatywny

Partner Techniczny

ZTL Poligrodzianie
Skip to content