Bałkański folk z polską duszą!

Zespół Tańca Ludowego „Poligrodzianie” odpowiedział na zaproszenie Serbów do wzięcia udziału w III Międzynarodowym Festiwalu Tańca i Sztuki Ludowej – BEFA 2013.

Odbywający się na przełomie czerwca i lipca w Belgradzie, festiwal od kilku lat służy kultywowaniu pięknej tradycji śpiewu, tańca i rzemiosła ludowego, pielęgnując i zachowując od zapomnienia te piękne regionalne tradycje.  Pozwalając na prezentację narodowych strojów i spuścizny kulturowej krajów z całego świata, tworzy on niepowtarzalny klimat, a angażując widownię w całe przedsięwzięcie skłania do nawiązywania przyjaźni i dialogu między przedstawicielami różnych, jakże zróżnicowanych nacji.

„Poligrodzianie” jako goście festiwalu, od końca czerwca do początku lipca wzięli udział w szeregu koncertów plenerowych oraz audycjach telewizyjnych. Po tygodniu występów wrócili do Polski bogatsi o nowe doświadczenia artystyczne i co najważniejsze – przyjaźnie zawarte  z artystami z dalekich stron naszego globu.

Partner Strategiczny

Partner Wspierający

Partner Techniczny